Rådgivning der skaber resultater

Vi tilbyder forskningsbaseret rådgivning til offentlige organisationer og private virksomheder indenfor bl.a. grænsekrydsende ledelse, samarbejde på tværs, patient-/borgerinddragelse, innovationsledelse og forretningsudvikling.

Om Delendorff

Rådgivning der skaber resultater

Delendorff Advisory har siden d. 1. december 2005 leveret forskningsbaseret rådgivning til mere end 250 offentlige og private organisationer på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

Vi baserer vores rådgivning på effektive metoder og tilgange, der skaber grundlaget for de handlinger, der sikrer at I når i mål. Vi tilpasser forløbet til jer og den kontekst, vi arbejder ind i. Med andre ord arbejder vi ikke med standardløsninger – men vores løsninger har til gengæld en høj strandard!

Ydelser

Forandringsprocesser kræver meget af en organisation – vi hjælper jer hele vejen

Vi yder rådgivning i både offentlige og private organisationer.

Transformation og forandring

Vi hjælper jer trygt gennem transformations- og forandringsprocesser, så I står godt rustet til at imødekomme morgendagens udfordringer.

Strategi og udvikling

Vi hjælper jer med at se potentialerne i jeres virksomhed, afsøge og afprøve nye muligheder og markeder og lægge en plan for, hvordan I kommer i mål.

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi rådgiver og udvikler både ledere og medarbejdere, så I kan udvikle organisationen og skabe de bedste resultater.

Innovation og bæredygtighed

Innovation og bæredygtighed er nøgleord for fremtidens virksomheder. Uanset jeres niveau, guider vi jer mod nye muligheder med ekspertise i bæredygtighed, metoder og praksis.

Analyse og følgeforskning

Vi gennemfører kvalitative analyser, der skaber overblik og dybere forståelse af genstandsfeltet og et solidt beslutningsgrundlag.

Udtalelser

Hør hvad vores kunder siger

om os

Delendorff

Delendorff Advisory har siden d. 1. december 2005 leveret forskningsbaseret rådgivning til både offentlige og private organisationer på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

51 24 45 44

Vi står altid til rådighed

Udgivelser

Den nyeste forskning

Det ligger dybt i vores DNA at trække på teori og den nyeste forskning i samarbejdet med vores kunder. Ligeledes er det en central del af vores arbejde, at omsætte og udbrede vores erfaringer gennem bøger, artikler og publikationer, som kan skabe forståelse for de organisatoriske- og ledelsesmæssige dynamikker, som de fleste organisationer må navigere i. 

Kill the losers!

Hvor i alverden bliver resultaterne fra innovationsprojekterne af?

På tværs modellen

Selvdiagnosticeringsværktøj og handlemuligheder til tværgående samarbejde

Undgå unødvendige hjørnespark

En guide til effektive tværgående møder