Udgivelser

Udgivelser

Det ligger dybt i vores DNA at trække på teori og den nyeste forskning i samarbejdet med vores kunder. Ligeledes er det en central del af vores arbejde, at omsætte og udbrede vores erfaringer gennem bøger, artikler og publikationer, som kan skabe forståelse for de organisatoriske- og ledelsesmæssige dynamikker, som de fleste organisationer må navigere i. Læs mere om vores udgivelser her.

På tværs modellen

Selvdiagnosticeringsværktøj og handlemuligheder til tværgående samarbejde

På TVÆRS-modellen er et selvdiagnosteringsværktøj, der kan anvendes til at tage temperaturen på det tværgående samarbejde, og kommer omkring temaer som jeres møder, tilliden i gruppen, mellemrummene, mål og formål med jeres arbejde, mm. Alt efter hvad diagnosen peger på i din tværgående gruppe, tilbyder værktøjet konkrete handlingsforslag, der kan styrke samarbejdet på lige præcis de områder, som I har behov for.

Har du lyst til at blive klogere på På TVÆRS-modellen kan du læse et uddrag af den her. Vi tilbyder også et træningsforløb, hvor du opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelsen af værtøjet og igangsættelse af handlinger til styrket tværgående samarbejde. Hvis du gerne vil modtage hele på TVÆRS-modellen direkte i din indbakke, er du velkommen til at sende Lea en mail på lm@delendorff.com.

På tværs – grænsekrydsende ledelse og samarbejde

Jacob Høj Jørgensen, Annemette Digmann, Karen Ingerslev og Per Bo Nørgaard Andersen

Samarbejde på tværs af sektorer, afdelinger og fag – og sammen med borgerne – er en nødvendighed, når vi vil sikre, at en borger ikke bliver tabt mellem flere fag og sektorer, at ressourcer ikke går til spilde, og at vi når de ønskede resultater. Men det er ikke let at arbejde på tværs! Bogen er en brugsbog, der skal gøre det til en naturlig del af lederes og fagprofessionelles hverdag at lede og samarbejde på tværs, hvadenten de allerede har opgaver, der fører dem på tværs af grænser, eller brænder for at komme i gang med arbejdet.

Kill the losers!

Hvor i alverden bliver resultaterne fra innovationsprojekterne af?

Undrer du dig over, hvor resultaterne fra innovationsprojekter bliver af? Eller hvorfor virksomhedens eller iværksætterens innovationspotentiale aldrig blev realiseret?

En stor del af forklaringen ligger hos dig selv og den strategi du bruger i valget af hvem du sætter pengene på – “the chosen one”. Som artiklen beskriver er det en pick the winner-strategi, og det er præcis den forkerte måde at gribe det an på, hvis du vil se resultater og innovation. I artiklen får du et bud på, hvad du skal gøre i stedet.

Demokratisk (ud)dannelse i elevråd

Anvisninger til understøttelse af elevrådenes kompetencer til at inddrage og handle

I foråret 2018 tog Skanderborg Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse initiativ til en elevrådsdag, hvor elevrådene blev oplært i og fik lov til at afprøve metoder og værktøjer, som kan hjælpe dem i deres elevrådsarbejde, og samtidig hæve udviklings- og innovationshøjden i elevrådenes tiltag. Vi har sammen med rektor Jakob Thulesen Dahl skrevet lidt om nogle af de problemstillinger, vi arbejdede med på dagen, og giver samtidig anvisninger til at håndtere dem – anvisninger, der udspringer af såvel vores viden og erfaring med udvikling og innovation, som af elevernes egne refleksioner og erkendelser.

Undgå unødvendige hjørnespark

En guide til effektive tværgående møder

Når du nu igen-igen oplever at få flere afbud til det tværgående møde, som du med hiv og sving var lykkedes med at få koordineret, og når du på mødet endnu engang kan konstatere, at I ikke er kommet fremad med den fælles opgave siden sidste møde, så vil en del af forklaringen sandsynligvis kunne findes i den dialog, I har haft med hinanden.
I artiklen Undgå unødvendige hjørnespark” giver vi vores bud på fire dialogrum, der er afgørende for jeres commitment til den fælles opgave og jeres effektivitet i mellemrummene og introducerer konkrete metoder til styrket tværgående dialog.

Planlægger I en studietur?

Undgå de klassiske fejl og få mere ud af anstrengelserne

Mange studietures primære formål er – i sagens natur – at komme hjem med ny inspiration til hvordan opgaverne i egen organisation kan lø- ses. Men ofte pakkes programmet massivt med oplæg og besøg, som dermed ikke efterlader meget tid til refleksion.

Vi er måske blevet en smule klogere og tættere knyttet som gruppe, men vi har ikke fået skabt nye relationer ”ud af huset” og grundlaget for at overføre den nye viden til egen praksis. 

I artiklen sætter vi fokus på hvordan en øget be- vidsthed om transfer og relationsdannelse kan øge værdien af den studietur, som I er i gang med at planlægge – og som koster tid og ressourcer fra dig og dine kolleger og presser driften.

Pas på Surstrålerne! og alle de andre mødedeltagere du kender så godt

5 mødepersonaer og situationer der bremser fremdrift og 5 handlestrategier til at håndtere dem, så I kommer effektivt videre

Nu sker det igen. Springfyldt af energi og inspiration og med handlekraftens superkappe snurret rundt om halsen, valser du glædestrålende og fløjtende på arbejde. I indgangen møder du Gitte P.R.*, der som altid har mappen og ansigtet lagt i så bekymrede alvorsfolder, at det er svært at se nogen vej ud af det. Den samme slags surstrålende ansigt man får, når man på en lidt for varm dag i juli måned er faldet i søvn til Tour de France med kinden klasket mod sofaen, mens solen stirrer én direkte i hovedet. 

Kunsten at forløse den kollektive udviklingskraft

Igen og igen får vi at vide, at vi skal samarbejde på tværs. Vi skal nedbryde siloerne og gøre op med domæne-tænkningen. Det synes dog langt fra tilstrækkeligt at sige at vi ”SKAL”, når alt andet end ordene i visionen netop trækker mod siloerne. Vi må også kunne svare på hvilken struktur og adfærd der skal hjælpe os i det daglige? Det får du et bud på her.

Denne artikel fokuserer ikke på hvordan vi selv bliver bedre i afdelingen – men på hvordan vi bliver bedre sammen på tværs af organisationen. Du får 3 undskyldninger for ikke at gå i gang og 5 målpunkter I kan bruge hvis I alligevel får mod på at genopfinde jer selv og gøre incitamentsstrukturer til en hjælp frem for et bespænd, når du ønsker at forløse jeres kollektive udviklingskraft.